Problem – Rozwiązanie


Pasy bezpieczeństwa były w przeszłości tworzone z użyciem farby bądź taśmy ostrzegawczej, która szybko jednak ścierała się lub strzępiła. Aby uniknąć wypadków przy pracy, krawędzie kanałów muszą być dobrze oznakowane.

Bezpieczeństwo przyciągające uwagę!
Firma Argelith wprowadziła specjalną płytkę, która rozwiązuje ten problem: Kerasig®. Te płytki są cięte na zamówienie i instalowane w kształcie pasów bezpieczeństwa poprawiając tym samym bezpieczeństwo i wygląd serwisu.

Ekonomiczna alternatywa
Kerasig® pozwana odejść częstym renowacjom i naprawom istniejących posadzek w zapomnienie. Długa żywotność i trwałość płytek Kerasig® gwarantuje bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Czy już zakończyłeś budowę swojego warsztatu i nie zastosowałeś płytek Kerasig®? To nie problem! Kerasig® może być łatwo dodany do istniejącej posadzki. Kerasig® doskonale uzupełnia płytki z kamionki szlachetnej mvtec®, tworząc razem wyjątkowo twardą, solidną i odporną na ścieranie posadzkę!

Rekomendowane!
Kerasig® znajduje się w standardach firm Daimler AG i MAN.

Standardy dla oznaczeń pasów bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo wypalane na twarde niczym stal
Użycie płytek Kerasig® sprawdza się jako idealne rozwiązanie dla kanałów serwisowych. Eksperci twierdzą jednomyślnie: „Kerasig ® jest najtrwalszym i najlepszym rozwiązaniem przyszłości dla zapewnienia bezpieczeństwa”. Przez przedłużenie pasów bezpieczeństwa aż do końca warsztatu, praca kierowcy manewrującego długim pojazdem wzdłuż kanałów staje się dużo łatwiejsza. Warsztaty z zainstalowanymi płytkami Kerasig® mają wyraźną przewagę nad warsztatami, które ich nie posiadają. Płytki Kerasig®, osiągające grubość nawet 18 mm, pokazują ekstremalnie wysoką siłę łamania. Im grubsza płytka, tym lepszy system nośny całej posadzki.